Cifr İlmi

Cifr Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Cifr Nedir ? 

Cifr (Arapça: الجفر), İslam’ın mistik ve ezoterik ilimlerinden biridir ve harflerin, sayıların ve kelimelerin gizli anlamlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Cifr ilmi, genellikle gelecekle ilgili bilgiler elde etmek, gizli sırları çözmek ve manevi rehberlik sağlamak amacıyla kullanılır. Bu ilim, İslam’da özel bir yer tutar ve çoğunlukla İmam Ali’ye atfedilen bilgilerle ilişkilendirilir.

Cifr Nasıl Yapılır ?

1. Harf ve Sayı İlişkisi

Cifr ilmi, Arap alfabesindeki harflerin belirli sayısal değerlerle ilişkilendirilmesine dayanır. Bu sistem, Ebced olarak bilinir. Her harfin bir sayısal karşılığı vardır:

 • Elif (ا) = 1
 • Be (ب) = 2
 • Cim (ج) = 3
 • Dal (د) = 4
 • He (ه) = 5
 • Vav (و) = 6
 • Ze (ز) = 7
 • Ha (ح) = 8
 • Tı (ط) = 9
 • Ye (ي) = 10
 • Devamı benzer şekilde ilerler.

2. Metin Analizi

Bir metnin cifr ilmiyle analiz edilmesi, kelimelerin ve cümlelerin sayısal değerlerinin hesaplanmasını içerir. Bu süreç şu adımlarla yapılır:

 1. Metin Seçimi: Analiz edilecek metin seçilir. Bu genellikle Kur’an ayetleri veya hadisler olabilir.
 2. Harflerin Değerleri: Metindeki her harfin sayısal değeri belirlenir.
 3. Toplama İşlemi: Harflerin sayısal değerleri toplanarak kelimelerin ve cümlelerin toplam sayısal değeri hesaplanır.
 4. Yorumlama: Elde edilen sayısal değerler, çeşitli yöntemlerle yorumlanır. Bu yorumlama süreci, derin bir bilgi ve tecrübe gerektirir.

3. Cifr Tablosu Kullanımı

Bazı cifr uzmanları, özel cifr tabloları kullanır. Bu tablolar, belirli sayıların ve harf kombinasyonlarının belirli olaylar veya kişilerle ilişkilendirilmesine yardımcı olur. Cifr tablosu, genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Harflerin Ebced Değerleri: Her harfin sayısal karşılığı.
 • Kelimelerin Toplam Değerleri: Önemli kelimelerin sayısal toplamları.
 • Olay ve Kişi İlişkileri: Belirli sayısal değerlerin tarihsel olaylar veya kişilere atıfları.

4. Özel Dualar ve Ritüeller

Cifr ilmiyle uğraşanlar, çalışmaları sırasında belirli dualar ve ritüeller gerçekleştirir. Bu dualar, Allah’tan rehberlik ve koruma istemek amacıyla okunur.

Cifr

Cifr İlminin Uygulama Alanları

Cifr ilmi, çeşitli alanlarda uygulanabilir:

 • Geleceği Tahmin Etme: Gelecekte olabilecek olaylarla ilgili ipuçları aramak.
 • Kişisel Rehberlik: Bireysel yaşam kararları için manevi rehberlik sağlamak.
 • Gizli Anlamları Çözme: Kur’an ayetleri ve hadislerdeki gizli anlamları ortaya çıkarmak.
 • Tarihsel Analiz: Geçmiş olayların ve kişilerin cifr yoluyla analiz edilmesi.

Cifr İlmi ile İlgili Uyarılar

Cifr ilmi, derin bir bilgi ve tecrübe gerektiren bir alandır. Bu nedenle:

 • Uzmanlık Gerektirir: Cifr ilmiyle uğraşmak, uzmanlık ve dikkat gerektirir.
 • Manevi Sorumluluk: Cifr ilmiyle elde edilen bilgilerin doğru ve etik bir şekilde kullanılması önemlidir.
 • Yanıltıcı Olabilir: Bilgiler yanlış yorumlanırsa yanıltıcı sonuçlar doğurabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Cifr Nedir?

Cevap: Cifr (Arapça: الجفر), İslam’ın mistik ve ezoterik ilimlerinden biridir ve harflerin, sayıların ve kelimelerin gizli anlamlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu ilim, genellikle gelecekle ilgili bilgiler elde etmek, gizli sırları çözmek ve manevi rehberlik sağlamak amacıyla kullanılır.

2. Cifr Nasıl Yapılır?

Cevap: Cifr ilmi, Arap alfabesindeki harflerin belirli sayısal değerlerle ilişkilendirilmesine dayanır. Bu ilimde metinlerin harfleri sayısal değerlere dönüştürülür ve ardından toplanarak çeşitli manalar elde edilir.

3. Cifr Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Cevap: Cifr ilmi, geleceği tahmin etmek, manevi rehberlik sağlamak, gizli sırları çözmek, tarihsel olayları ve kişileri analiz etmek gibi amaçlarla kullanılabilir.

4. Cifr İlmi İslam’a Ne Kadar Uygun?

Cevap: Cifr ilmi, İslam’ın mistik ve ezoterik geleneklerinde köklü bir yere sahiptir. Ancak, bu ilmin doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması önemlidir. İslam’da cifr, manevi rehberlik amacıyla kullanılabilir, ancak doğru niyetlerle ve dikkatli bir şekilde olmalıdır.

5. Cifr İlmiyle Hangi Metinler Analiz Edilir?

Cevap: Cifr ilmiyle genellikle Kur’an ayetleri, hadisler ve diğer dini metinler analiz edilir. Bununla birlikte, bazı cifr uzmanları tarihsel metinleri, edebi eserleri veya kişisel yazıları da analiz edebilir.

6. Cifr İlminin Tarihi Kökenleri Nelerdir?

Cevap: Cifr ilmi, İslam’ın erken dönemlerine dayanan köklü bir tarihe sahiptir. İslam alimleri ve sufiler, harflerin ve sayıların gizli anlamlarını inceleyerek bu ilmi geliştirmişlerdir.

7. Cifr İlmiyle Gelecek Tahmini Yapılabilir mi?

Cevap: Bazı cifr uzmanları, belirli metinlerin analizi yoluyla gelecek hakkında ipuçları elde edebileceklerine inanır. Ancak, bu tahminlerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda tartışmalar vardır.

8. Cifr İlmiyle Hangi Dualar Okunur?

Cevap: Cifr ilmiyle çalışanlar, genellikle manevi rehberlik ve koruma için özel dualar okurlar. Bu dualar, Allah’tan yardım istemek ve ilham almak amacıyla yapılır.

9. Cifr İlminin Yanıltıcı Olma İhtimali Var mıdır?

Cevap: Evet, cifr ilmi yanlış yorumlandığında veya kötü niyetlerle kullanıldığında yanıltıcı olabilir. Bu nedenle, cifr ilmiyle uğraşırken doğru niyetlerle ve dikkatli bir şekilde olunmalıdır.

10. Cifr İlmiyle Uğraşmak Tehlikeli midir?

Cevap: Cifr ilmiyle uğraşmak, uzmanlık ve dikkat gerektiren bir alandır. Yanlış kullanıldığında veya kötü niyetlerle kullanıldığında tehlikeli olabilir. Bu nedenle, cifr ilmiyle uğraşmadan önce derin bir bilgi birikimine ve manevi disipline sahip olmak önemlidir.

Sonuç

Cifr ilmi, İslam’ın mistik ve ezoterik geleneklerinde önemli bir yer tutar. Harflerin ve sayıların gizli anlamlarını keşfetmek ve bu bilgilerle geleceği yorumlamak, cifr ilminin temel amaçlarındandır. Bu ilmi öğrenmek ve uygulamak isteyenlerin derin bir bilgi birikimine ve manevi disipline sahip olmaları gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir