Kayıp Eşyaları Bulma Büyüleri

Kayıp Eşya Bulma Büyüsü

Kayıp Eşya Bulma Büyüsü

Kayıp Eşya Bulma Büyüsü ve ritüeller, pek çok kültürde ve inanç sisteminde yaygın olarak kullanılan uygulamalardır. Bu tür uygulamalar, kaybolan eşyaların bulunmasına yardımcı olabileceğine inanılan çeşitli ritüel ve duaları içerir. İşte kayıp eşyaları bulmak için yapılan bazı yaygın büyüler ve detaylı yöntemleri:

1. Kurşun Döktürme

Kurşun döktürme, genellikle kötü enerjilerden arınmak ve kayıp eşyaları bulmak amacıyla kullanılan geleneksel bir yöntemdir.

Nasıl Yapılır?

 • Malzemeler: Kurşun, su dolu bir kap, metal bir kaşık veya benzeri bir araç.
 • Adımlar:
  1. Kurşunu Eritme: Kurşun, metal bir kaşık veya benzeri bir araçta eritilir.
  2. Suya Dökme: Eritilen kurşun, dikkatlice su dolu bir kaba dökülür. Bu işlem sırasında kayıp eşyanın bulunması için niyet edilir.
  3. Dualar Okuma: Kurşun dökülürken, genellikle Fatiha Suresi ve İnşirah Suresi gibi dualar okunur.
  4. Kurşun Yorumlama: Kurşunun suya dökülmesi sonucu oluşan şekiller yorumlanır. Bu şekiller, kayıp eşyanın bulunması için ipuçları sağlayabilir.

Kayıp Eşya Bulma Büyüsü

2. İğne Ritüeli

İğne ritüeli, kayıp eşyaların bulunmasında yardımcı olabileceğine inanılan basit bir ritüeldir.

Nasıl Yapılır?

 • Malzemeler: İki iğne, kayıp eşyanın sahibinin yatağı, kapı eşiği.
 • Adımlar:
  1. İğnelerin Yerleştirilmesi: İğnelerden biri, kayıp eşyanın sahibinin yastığının altına, diğeri ise kapı eşiğine yerleştirilir.
  2. Niyet Etme: İğneler yerleştirilirken kayıp eşyanın bulunması için niyet edilir ve bu niyet yüksek sesle dile getirilir.
  3. Bekleme: İğneler belirli bir süre yerlerinde bırakılır (genellikle bir gece).

3. Ayna Ritüeli

Ayna ritüeli, kayıp eşyaların bulunmasına yardımcı olabileceğine inanılan bir başka yöntemdir.

Nasıl Yapılır?

 • Malzemeler: Bir ayna, açık bir pencere.
 • Adımlar:
  1. Aynayı Hazırlama: Bir ayna alınarak üzerine kayıp eşyayı bulmak amacıyla belirli dualar okunur (örneğin, Fatiha Suresi).
  2. Aynayı Yerleştirme: Ayna, gece boyunca açık bir pencere önüne konur. Bu, kayıp eşyanın ışığını çekmek amacıyla yapılır.
  3. Bekleme: Aynanın etkili olabilmesi için gece boyunca açık pencere önünde kalması beklenir.

4. Kayıp Eşyaları Bulmak İçin Dualar

Bazı dualar, kayıp eşyaların bulunmasına yardımcı olabileceğine inanılır:

 1. Fatiha Suresi
  • “Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’budu ve iyyake neste’in. İhdinessıratal mustakim. Sıratallezine en’amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin.”
 2. İnşirah Suresi
  • “Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizrek. Ellezî enkada zahrak. Ve rafa’na leke zikrek. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Fe iza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.”

Nasıl Yapılır ?

 • Malzemeler: Yok.
 • Adımlar:
  1. Abdest Alma: Öncelikle abdest alınır.
  2. Fatiha Suresi Okuma: “Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’budu ve iyyake neste’in. İhdinessıratal mustakim. Sıratallezine en’amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin.” şeklinde Fatiha Suresi okunur.
  3. Niyet Etme: Kayıp eşyanın bulunması için içtenlikle dua edilir ve niyet edilir.

5. Yumak Ritüeli

Yumak ritüeli, kayıp eşyanın bulunduğu düşünülen odanın etrafında ip yumak ile yapılan bir ritüeldir.

Nasıl Yapılır?

 • Malzemeler: Bir ip yumak.
 • Adımlar:
  1. Yumağı Hazırlama: Bir ip yumak haline getirilir.
  2. Yumağı Dolaştırma: Bu yumak, kayıp eşyanın bulunduğu düşünülen odanın etrafında dolaştırılır. Bu işlem yapılırken kayıp eşyanın bulunması niyet edilir.
  3. Dualar Okuma: Ritüel sırasında Fatiha Suresi veya İnşirah Suresi gibi dualar okunur.

Sonuç

Kayıp eşyaları bulmak için yapılan büyüler ve ritüeller, birçok kültürde ve inanç sisteminde yüzyıllardır uygulanmaktadır. Bu ritüeller, kayıp eşyaların bulunmasında manevi destek sağlamak amacıyla yapılır ve genellikle dualar, niyetler ve belirli objeler kullanılarak gerçekleştirilir. Bilimsel temeli olmayan bu yöntemler, inançlara ve geleneklere dayanmaktadır ve kişisel inanç sistemine göre farklılık gösterebilir. Kayıp eşyaları bulmak için manevi yöntemlere başvurmak, bazı insanlar için rahatlatıcı ve umut verici olabilir. Ancak, pratik ve mantıklı arama yöntemleriyle birlikte bu tür uygulamaların kullanılması daha etkili sonuçlar verebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir