Süryani Büyüsü Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Süryani Büyüsü, kadim Süryani topluluğunun yaşayan papazları tarafından gerçekleştirilen ve Aramice (Süryanice) dilinin kullanıldığı özel bir büyüdür. Süryaniceye hakim olmayı gerektiren bu büyü, genellikle aşk bağlarını güçlendirmek veya platonik aşkı karşılıklı aşka dönüştürmek amacıyla kullanılır.

Süryani Büyüsü Nedir?

Süryani Büyüsü, özellikle kadim Süryani topluluğu kökenli papazlar tarafından gerçekleştirilen ve genellikle aşk bağlarını güçlendirmek amacıyla kullanılan özel bir büyüdür. Bu büyünün öne çıkan özellikleri şunlardır:

 1. Süryani Dilinde Yapılır: Süryani Büyüsü, adını Süryanice (Aramice) dilinden alır. Bu nedenle, büyüyü gerçekleştiren kişinin Süryanice diline hakim olması gereklidir.
 2. Aşkı Güçlendirmek İçin Kullanılır: Genellikle aşk bağlarını güçlendirmek veya platonik aşkı karşılıklı aşka dönüştürmek amacıyla tercih edilir. İki kişi arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirmek için etkili bir yöntem olarak kabul edilir.
 3. Süryanice İncil ve Ritüeller İçerir: Süryani Büyüsü’nün gerçekleştirilmesi sırasında, Süryanice incil ayetleri ve özel ritüeller kullanılır. Bu ayinler, büyünün etkisini artırmaya yöneliktir.
 4. Kişilerin Bilgileri ve Fotoğrafları Kullanılır: Süryani Büyüsü’nü gerçekleştirmek için iki kişinin adı, anne adı, doğum tarihi bilgileri ve fotoğrafları gereklidir. Bu bilgiler, büyünün odak noktasını oluşturur.
 5. Sürekli ve Kalıcı Etkilere Neden Olabilir: Süryani Büyüsü, genellikle kalıcı etkilere neden olan güçlü bir büyü olarak kabul edilir. İki kişi arasındaki bağın ömür boyu devam etmesini amaçlar.

Ancak, unutulmamalıdır ki, büyülerin her türlüsü kişiler arasındaki etik ve rıza çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Etnik ve dini kökenlere özgü bir büyü olan Süryani Büyüsü, geleneksel bir uygulama olarak kabul edilir ve bu konuda uzmanlaşmış medyumlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Süryani büyüsü

Süryani Büyüsünün Yapılışı ?

Süryani Büyüsü Adımları:

 1. Gerekli Bilgilerin Toplanması:
  • İki kişinin adı, anne adı, doğum tarihi gibi bilgiler alınmalıdır.
  • Her iki kişinin de net bir şekilde anlaşılabilir fotoğrafları gereklidir.
 2. Süryani İncili ve Diğer Malzemelerin Hazırlanması:
  • Süryani Büyüsü için özel olarak kullanılacak Süryanice incil ve ritüel malzemeler temin edilmelidir.
  • Diğer malzemeler arasında safran mürekkebi, bal şarabı, meşe kömürü ve özel bir beze de bulunabilir.
 3. Süryanice Yazılar ve Ritüeller:
  • Her iki kişinin fotoğrafı üzerine, kişisel bilgileri Süryanice olarak safran mürekkebi ile yazılır.
  • Fotoğraflar bir iğne iplik yardımıyla birbirine dikilir ve 7 dikiş atılır. Her dikiş atılırken Süryanice incilden bir ayet okunmalıdır.
 4. Bal Şarabı Banyosu ve Gömme İşlemi:
  • Fotoğraflar bal şarabı ile özel bir banyoya tabi tutulur.
  • Ardından, fotoğraflar eski bir bezle sarılarak toprak altına gömülür.
  • Belirli bir süre (örneğin 10 gün) bekletildikten sonra çıkarılır.
 5. Kömürde Yakma ve Su Birikintisine Atma:
  • Fotoğraflar meşe kömüründe yakılır.
  • Elde edilen küller, özel bir ritüel ile bir su birikintisine atılır.

Süryani Büyüsünün Etkileri ?

Süryani büyüsünün etkilerine dair bazı inanışlar şunlar olabilir:

 1. Duygusal Bağları Güçlendirme:
  • Süryani büyüsü genellikle aşk ve ilişki konularında kullanıldığı için, etkisiyle kişiler arasındaki duygusal bağları güçlendirmek amaçlanır. Bu, ilişkinin daha derin ve sağlam olmasını sağlamak için yapıldığına inanılır.
 2. Platonik Aşkı Gerçek Aşka Dönüştürme:
  • Büyüyü yaptıran kişi, platonik bir aşkı olan birini etkilemeyi amaçlıyorsa, Süryani büyüsü ile bu platonik aşkın karşılıklı bir aşka dönüştüğüne inanılır.
 3. Uzun Süreli Etki:
  • Süryani büyüsü, yapıldıktan sonra uzun süreli etkiler bırakmasıyla bilinir. Bu etkilerin ömür boyu devam ettiğine inanılır.
 4. Duygusal Bağları Koruma:
  • İki kişi arasındaki ilişkiyi etkilemekle birlikte, aynı zamanda negatif enerjilerden koruyarak, dış etkenlere karşı güçlü bir kalkan oluşturduğuna inanılır.
 5. Karşı Tarafın Duygusal Tepkileri:
  • Büyü yapılan kişi üzerinde bazı duygusal tepkilerin ortaya çıkmasına neden olduğuna inanılır. Bu tepkiler arasında romantik düşünceler, duygusal çekim ve karşı tarafa yoğun bir şekilde bağlanma gibi unsurlar yer alabilir.

Süryani Büyüsünü Yapan Medyumlar Kimdir?

Süryani Büyüsü’nü yapacak medyum seçerken, Süryaniceye hakim olması ve en az 10 yıllık tecrübeye sahip olması önemlidir. Süryanice, Arapça, Latince gibi dillere hakim olan medyumlar tercih edilmelidir. Günümüzde bu özelliklere sahip medyumları seçmek, işlemlerden daha etkili sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Süryani Büyüsü’nün etkileri ne kadar süreyle devam eder?

Süryani Büyüsü’nün etkileri ömür boyu devam edebilir. Bu büyü, genellikle kalıcı ve güçlü duygusal bağlar oluşturmayı amaçlar.

Süryani Büyüsü bozulabilir mi?

Süryani Büyüsü, diğer büyüler gibi bozulması zor olan etkili büyülerden biridir. Ancak deneyimli bir medyumun yardımıyla bozma işlemi mümkün olabilir.

Süryani Büyüsü’nü yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmeliyim?

İşlem sonrasında pozitif enerjiyi korumak için medyumun önerilerine uymak ve olumlu düşüncelerle enerjinizi yüksek tutmak önemlidir.

Süryani Büyüsü ile ilgili şüpheli durumlar neler olabilir?

Büyü yapılan kişide ani ve kontrol edilemeyen değişiklikler, takıntılı davranışlar veya kişilik bozuklukları gibi şüpheli durumlar olabilir. Bu durumda bir medyuma başvurmak önemlidir.

Süryani Büyüsü yaptırmak güvenli midir?

Süryani Büyüsü, uzman bir medyum tarafından yapıldığında genellikle güvenlidir. Ancak işlemi deneyimsiz kişilere yaptırmak, olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Bu sıkça sorulan sorular, Süryani Büyüsü hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucularınızın rehberi olabilir. Unutmayın ki, her büyü, dikkatli bir şekilde ve uzman bir medyum tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yorum yapın